• «ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ» - AEGEAN AIRLINES

  ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  H «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής η «AEGEAN AIRLINES » ή η «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ») με το Πρόγραμμα Στήριξης Φοιτητών «Κοντά στους Νέους», προσφέρει, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε συνολικά διακόσιους πενήντα (250) πρωτοετείς φοιτητές Πανεπιστημίων, οκτώ (8) δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια για κάθε ακαδημαϊκό έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα αφορά σε εκατό (100) φοιτητές από προορισμούς με δρομολόγια «Άγονων Γραμμών» και σε εκατόν πενήντα (150) φοιτητές από την υπόλοιπη Ελλάδα σε κάθε ακαδημαϊκό έτος. Τα δωρεάν εισιτήρια θα απονεμηθούν σε πρωτοετείς φοιτητές προπτυχιακών σπουδών, που έχουν εισαχθεί, μέσω του συστήματος των Πανελλαδικών Εξετάσεων, σε Σχολή πανεπιστημιακού τομέα, που δεν βρίσκεται στον τόπο της μόνιμης διαμονής τους, σε προορισμό που καλύπτεται από το δίκτυο πτήσεων της AEGEAN AIRLINES και της θυγατρικής της εταιρίας με την επωνυμία «Olympic Air Ανώνυμος Εταιρία Αεροπορικών Μεταφορών» (εφεξής «OLYMPIC AIR»), σύμφωνα με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διαγωνισμού.

  ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

  Α) ΟΡΙΣΜΟΙ

  Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στους παρόντες όρους, έχουν αποκλειστικά και μόνον την έννοια που αναφέρεται παρακάτω:

  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ : τακτικές γραμμές στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας από την Ελληνική Δημοκρατία βάσει των Άρθρων 16, 17 & 18 του Κανονισμού (ΕΚ) αρ.1008/2008 και τις εκάστοτε αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, τις οποίες ανέλαβε προς εκμετάλλευση η θυγατρική εταιρεία της AEGEAN AIRLINES, OLYMPIC AIR, κατόπιν κατακύρωσης βάσει σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με την εκτέλεση τακτικών πτήσεων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών δημόσιας υπηρεσίας, και ειδικότερα τα δρομολόγια:

  1. Αθήνα-Σκιάθος,
  2. Αθήνα – Ζάκυνθος,
  3. Αθήνα-Πάρος,
  4. Αθήνα- Κύθηρα,
  5. Αθήνα-Κάρπαθος,
  6. Αθήνα – Ικαρία,
  7. Αθήνα – Λέρος,
  8. Αθήνα – Σκύρος,
  9. Αθήνα-Νάξος,
  10. Αθήνα-Μήλος,
  11. Αθήνα-Σητεία,
  12. Θεσσαλονίκη-Χίος,
  13. Θεσσαλονίκη- Σάμος,
  14. Θεσσαλονίκη – Καλαμάτα,
  15. Ρόδος-Καστελόριζο,

  ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΑΓΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ : Είναι οι προορισμοί των δρομολογίων άγονων γραμμών, ήτοι:
  1. Σκιάθος,
  2. Ζάκυνθος,
  3. Πάρος,
  4. Κύθηρα,
  5. Κάρπαθος,
  6. Ικαρία,
  7. Λέρος,
  8. Σκύρος,
  9. Νάξος,
  10. Μήλος,
  11. Σητεία,
  12. Χίος (μόνο από/προς Θεσσαλονίκη),
  13. Σάμος (μόνο από/προς Θεσσαλονίκη),
  14. Καλαμάτα (μόνο από/προς Θεσσαλονίκη),
  15. Καστελόριζο (εξυπηρετείται με συνδεδεμένο δρομολόγιο της OLYMPIC AIR μέσω Ρόδου).

  Διευκρινίζεται ότι οι φοιτητές μόνιμοι κάτοικοι Αθήνας ή Θεσσαλονίκης ή περιοχών που εξυπηρετούνται από τα αεροδρόμια Αθήνας ή Θεσσαλονίκης, συμμετέχουν στον Διαγωνισμό με την κατηγορία «Φοιτητές από την Υπόλοιπη Ελλάδα», ακόμη κι εάν σπουδάζουν σε έναν εκ των ως άνω προορισμών άγονων γραμμών.

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : Το Πρόγραμμα Στήριξης Φοιτητών «Κοντά στους Νέους», που διοργανώνει η «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

  ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ : Αεροπορικά εισιτήρια μονής διαδρομής για πτήσεις της AEGEAN AIRLINES και της θυγατρικής OLYMPIC AIR σε δρομολόγια εσωτερικού. Ρητά αποκλείονται πτήσεις εξωτερικού, της Κύπρου συμπεριλαμβανομένης.

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ : Οι όροι «Εταιρεία», «AEGEAN» και «Διοργανώτρια» στους Όρους περιλαμβάνουν και τη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου «OLYMPIC AIR»

  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ : Η ιστοσελίδα του Διαγωνισμού με όνομα χώρου www.kontastousneous.gr

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ : Κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του Πανεπιστημιακού τομέα, ήτοι τα Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία και η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Ελλάδας, σύμφωνα με τον ορισμό του ά. 1 παρ. 2 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017) και δη τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των ως άνω Ιδρυμάτων. Ο όρος «Πανεπιστήμιο» δεν περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.). Περαιτέρω για τον παρόντα διαγωνισμό, από την έννοια του όρου «Πανεπιστήμιο» εξαιρούνται οι Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, οι Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, οι Ακαδημίες της Πυροσβεστικής και του Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης.

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Το Πρόγραμμα Στήριξης Φοιτητών «Κοντά στους Νέους», που διοργανώνει η «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε συνεργασία με τη θυγατρική της OLYMPIC AIR.

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ : Το σύνολο μορίων σε κλίμακα 0-20.000 για το επιστημονικό πεδίο στο οποίο ανήκει η Σχολή που έχει εγγραφεί και φοιτά ο υποψήφιος. Το σύνολο μορίων προκύπτει από τη «Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2017».

  ΦΟΙΤΗΤΕΣ : οι επιτυχόντες και εγγεγραμμένοι σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σχολής του Πανεπιστημιακού τομέα, ήτοι σε σχολή Πανεπιστημίου, Πολυτεχνείου ή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, σύμφωνα με τον ορισμό του ά. 1 παρ. 2 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017).

  ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΓΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ : κατηγορία φοιτητών, μόνιμοι κάτοικοι ενός εκ των Προορισμών Άγονων Γραμμών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα του οικείου κεφαλαίου Β.

  ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ : κατηγορία φοιτητών, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας (πλην των Προορισμών Άγονων Γραμμών), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα του οικείου κεφαλαίου Γ.

  Β) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 100 ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΓΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

  i ) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

  Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  1) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι ενός εκ των Προορισμών Άγονων Γραμμών, όπως αυτά ορίζονται ανωτέρω. Ως μόνιμη κατοικία θεωρείται ο Νομός αποφοίτησης από το Λύκειο, σε συνδυασμό με τον τόπο κατοικίας που αναγράφεται στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (πρώην Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος) του/των προσώπου/-ων των οποίων ο υποψήφιος είναι προστατευόμενο μέλος και του ίδιου του υποψηφίου, εφόσον υποβάλλει ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

  Ρητά επισημαίνεται ότι οι φοιτητές μόνιμοι κάτοικοι των ως άνω περιοχών άγονων γραμμών εφόσον σπουδάζουν σε προορισμό όπου η απευθείας σύνδεση με το δίκτυο της AEGEAN ή της OLYMPIC AIR από/προς τον προορισμό αυτό δεν συνιστά δρομολόγιο άγονων γραμμών, τότε δύνανται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα στη κατηγορία ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ. Για παράδειγμα, ο φοιτητής από τη Χίο που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη θα συμμετέχει στην κατηγορία των Άγονων Γραμμών επιλέγοντας το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Χίος, όμως ο φοιτητής από τη Χίο που σπουδάζει στην Αθήνα θα συμμετέχει με την κατηγορία της Υπόλοιπης Ελλάδας, επιλέγοντας το δρομολόγιο Αθήνα-Χίος.

  Η AEGEAN AIRLINES δεν υποχρεούται, πλην όμως διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της κατηγορίας του συμμετέχοντος στο Πρόγραμμα (ήτοι από ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΓΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ σε ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ και το αντίστροφο) και την κατ’ επέκταση αξιολόγησή του με τα αντίστοιχα κριτήρια, εφόσον διαπιστωθεί ότι η αίτηση δεν έχει υποβληθεί σύμφωνα με τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος (βλ. και όρο Η.3 κατωτέρω).

  2) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εισαχθεί σε Πανεπιστήμιο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, κατόπιν συμμετοχής τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους 2017, και να έχουν εγγραφεί στη Σχολή επιτυχίας τους στην Ελλάδα, η οποία να βρίσκεται σε διαφορετικό Νομό από το Νομό της μόνιμης κατοικίας τους, όπως αυτή καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα οι φοιτητές που αποφοίτησαν από το Λύκειο το έτος 2016 ή προηγούμενα έτη και εισήχθησαν στο Πανεπιστήμιο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ως υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση. Αντίθετα, έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι αποφοίτησαν από το Λύκειο προηγούμενα έτη, αλλά εισήχθησαν στο Πανεπιστήμιο συμμετέχοντας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους 2017.

  3) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους, από την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:00 έως και την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 23:59. Ειδικότερα, η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής φόρμας που έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά να αποσταλούν μέσω της Ιστοσελίδας, σαρωμένα (σκαναρισμένα), εντός της ίδιας προθεσμίας, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα και με τους ειδικούς όρους υποβολής που αναφέρονται κατωτέρω.

  ii) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

  Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι φοιτητές από Προορισμούς Άγονων Γραμμών, οι οποίοι πληρούν τα τυπικά κριτήρια του διαγωνισμού, υπερβαίνουν τους εκατό (100), θα επιλεγούν εκατό (100) υποψήφιοι με βάση τα εξής κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, κατά σειρά σημαντικότητας και κατά προτεραιότητα:

  1) οι υποψήφιοι με χαμηλό ετήσιο εισόδημα της οικογένειας όπου ανήκουν,
  2) οι υποψήφιοι μέλη τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών,
  3 ) οι υποψήφιοι μέλη μονογονεϊκών οικογενειών ή που στερούνται και των δύο γονέων,
  4) οι υποψήφιοι που χρήζουν στήριξης λόγω ειδικών κοινωνικοοικονομικών ή άλλων ειδικών συνθηκών,
  5) το σύνολο μορίων για το επιστημονικό πεδίο της Σχολής εισαγωγής.

  iii) ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
  Η υποβολή των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ιστοσελίδας και μέσω της ειδικής φόρμας που έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την 2α Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:00 και λήγει την 3η Νοεμβρίου 2017 και ώρα 23:59.

  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως αρχεία pdf ή ως αρχεία εικόνας με μορφή gif, jpg, png, bmp, jpeg (αρχεία μεγέθους μέχρι 3 ΜΒ).
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να σκαναριστούν τα πρωτότυπα έγγραφα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφά τους.

  Η AEGEAN AIRLINES διατηρεί το δικαίωμα κατά την εξέταση των υποψηφιοτήτων αλλά και μετά την ανακήρυξη των δικαιούχων, να ζητήσει από τον υποψήφιο την αποστολή των φυσικών εγγράφων δικαιολογητικών του (σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο) ή και επιπλέον εγγράφων, είτε δειγματοληπτικά, είτε σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο κατά τον έλεγχο στο πλαίσιο της αξιολόγησης των συμμετοχών. Η επικοινωνία με τον υποψήφιο θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της δηλωθείσας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του και ο υποψήφιος θα πρέπει να ανταποκριθεί άμεσα στο αίτημα της AEGEAN AIRLINES. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν ανταποκριθεί σε τέτοιο αίτημα της AEGEAN AIRLINES, η συμμετοχή του θα θεωρείται αυτομάτως άκυρη και θα παύει αυτόματα και άνευ ετέρου τινός οποιοδήποτε δικαίωμα του ως προς την διαδικασία αξιολόγησης και σε σχέση με τον Διαγωνισμό.

  Σε καμία περίπτωση, δεν θα ληφθούν υπόψη:
  • Αιτήσεις ή/και δικαιολογητικά που θα σταλούν ταχυδρομικά ή μέσω φαξ ή e-mail ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πλην της ειδικής φόρμας της Ιστοσελίδας.
  • Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβληθέντα σε ευκρινή μορφή ή που συνοδεύονται από πλαστά ή παραποιημένα δικαιολογητικά.
  • Αιτήσεις ή/και δικαιολογητικά που θα υποβληθούν πριν ή μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα.
  • Αιτήσεις συνοδευόμενες από δικαιολογητικά που δεν θα είναι σε μία από τις καθορισμένες μορφές αρχείου.
  • Αιτήσεις που δεν θα περιλαμβάνουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
  • Αιτήσεις που δεν περιέχουν τη δήλωση του υποψηφίου ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και προϋποθέσεις του διαγωνισμού. Η δήλωση αυτή γίνεται ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης επιλογής (check box) στη φόρμα υποβολής της αίτησης συμμετοχής και ενέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου ότι α) όλα στοιχεία που υποβάλλει στην αίτηση είναι αληθή και ακριβή, και β) όλα τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλει είναι γνήσια και έγκυρα.
  • Περισσότερες από μία αιτήσεις από τον ίδιο υποψήφιο. Σε τέτοια περίπτωση, θα ακυρώνονται όλες οι αιτήσεις του ίδιου προσώπου έστω και εάν έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως.
  • Αιτήσεις που περιλαμβάνουν ανακριβή στοιχεία ή μη έγκυρα/γνήσια δικαιολογητικά.

  iv ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  Για την υποβολή υποψηφιότητας για τους εκατό (100) φοιτητές από Προορισμούς Άγονων Γραμμών απαιτείται η συνυποβολή των εξής δικαιολογητικών εγγράφων:
  1) Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο,
  2) Απολυτήριο Λυκείου,
  3) Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Έτους 2017,
  4) Βεβαίωση Εγγραφής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 από τη Γραμματεία της Σχολής,
  5) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, εφόσον ο υποψήφιος είναι μέλος πολύτεκνης ή τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας,.
  6) Οικονομικά στοιχεία:

  1. Εάν ο υποψήφιος είναι προστατευόμενο μέλος, την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (πρώην Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος) του φορολογικού έτους 2016 των ατόμων των οποίων ο υποψήφιος είναι προστατευόμενο μέλος.

  2. Εάν ο υποψήφιος υποβάλλει ατομική δήλωση εισοδήματος, την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (πρώην Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος) του φορολογικού έτους 2016 του ίδιου του υποψηφίου, καθώς και την αντίστοιχη Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου των γονέων ή των ατόμων που στηρίζουν οικονομικά τον υποψήφιο (εφόσον υπάρχουν).

  Σημειώσεις:
  * Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι προστατευόμενο μέλος τρίτου ατόμου, να υποβληθεί και η σχετική δικαστική απόφαση.
  ** Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι προστατευόμενο μέλος ενός εκ των γονέων του λόγω διαζυγίου, να υποβληθεί και αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που αναθέτει την επιμέλεια στον ένα γονέα ή σε περίπτωση συναινετικού διαζυγίου το επικυρωμένο από το Δικαστήριο σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό των γονέων.
  7) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνει ο υποψήφιος ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ως αποδεικτικό ειδικών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής:

  1. Εάν ο υποψήφιος έχει εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω εξετάσεων υποψηφίων – πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων), το Πιστοποιητικό Διαπίστωσης της πάθησης ή απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ..
  2. Εάν ο υποψήφιος έχει άνεργο γονέα ή κηδεμόνα, να υποβληθεί η κάρτα ανεργίας ή η βεβαίωση επιδότησης ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.,
  3. Εάν ο υποψήφιος ή ένας εκ των γονέων ή αδελφών του πάσχει από αναπηρία, να υποβάλει το σχετικό πιστοποιητικό από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.),
  4. Εάν ο υποψήφιος έχει αδέλφια που σπουδάζουν σε διαφορετικό Νομό από τη μόνιμη κατοικία τους, να υποβληθεί η βεβαίωση εγγραφής του αδελφού του υποψηφίου.

  v) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
  Για τους 100 φοιτητές από Προορισμούς Άγονων Γραμμών θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:

  1) Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων δεν υπερβαίνει τους εκατό (100), ως δικαιούχοι θα ανακηρυχθούν όλοι οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει έγκυρες αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα. Ειδικότερα, σε αυτή την περίπτωση, θα εξεταστούν μόνο τα δικαιολογητικά -1- έως -4-, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος ενός εκ των Προορισμών Άγονων Γραμμών, και έχει επιτύχει μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων και εγγραφεί ως πρωτοετής, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Πανεπιστημίου της Ελλάδας, που βρίσκεται μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας του.

  2) Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων υπερβαίνει τους εκατό (100), θα υπάρξουν δύο στάδια αξιολόγησης:
  1. Σε πρώτη φάση, θα εξεταστούν μόνο τα δικαιολογητικά -1- έως -4-, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος ενός εκ των Προορισμών Άγονων Γραμμών και έχει επιτύχει μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων και εγγραφεί ως πρωτοετής, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Πανεπιστημίου της Ελλάδας, που βρίσκεται μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας του. Τυχόν υποψήφιοι που δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις θα αποκλειστούν σε αυτή τη φάση χωρίς περαιτέρω έλεγχο κριτηρίων.
  2. Σε δεύτερη φάση, μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τα ανωτέρω τυπικά κριτήρια, θα επιλεγούν οι εκατό (100) δικαιούχοι με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και συγκεκριμένα θα επιλεγούν:
  • υποψήφιοι με χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα,
  • υποψήφιοι μέλη τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών,
  • υποψήφιοι μέλη μονογονεϊκών οικογενειών ή που στερούνται και των δύο γονέων,
  • υποψήφιοι που χρήζουν στήριξης λόγω ειδικών κοινωνικοοικονομικών ή άλλων ειδικών συνθηκών.
  • Σε περίπτωση υποψηφίων με τις ίδιες προϋποθέσεις, θα επιλεγούν οι υποψήφιοι με το ανώτερο σύνολο μορίων για το επιστημονικό πεδίο της Σχολής εισαγωγής τους.

  Η δεύτερη φάση της επιλογής των δικαιούχων θα γίνει από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα συνεκτιμήσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία του υποψηφίου. Η Επιτροπή θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψηφίους, μέσω e-mail, περαιτέρω στοιχεία ή/και διευκρινίσεις, που θα βοηθήσουν στο σχηματισμό της κρίσης της.
  Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αποτελείται από τέσσερα στελέχη της AEGEAN AIRLINES και ένα νομικό σύμβουλο της Εταιρείας και το έργο της μπορεί να συνδράμει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και ανεξάρτητος σύμβουλος κάθε ειδικότητας, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής. Οι αποφάσεις της ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης θα λαμβάνονται κατά την απόλυτη κρίση των μελών που την απαρτίζουν και θα έχουν οριστική ισχύ.

  vi) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

  Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, οι εκατό (100) δικαιούχοι από Προορισμούς Άγονων Γραμμών θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail), με το οποίο θα δίδονται και οδηγίες για την διαδικασία κράτησης και έκδοσης των αεροπορικών εισιτηρίων, καθώς και ένας σύνδεσμος (link) προς την αντίστοιχη ιστοσελίδα.

  Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα και σε όποια άλλη ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης, κατά την απόλυτη κρίση της AEGEAN AIRLINES. Στις αναρτήσεις αυτές θα αναγράφονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κατά την απόλυτη κρίση της AEGEAN AIRLINES τα εξής στοιχεία του δικαιούχου: Ονοματεπώνυμο (και πατρώνυμο μόνο στην περίπτωση ύπαρξης υποψηφίων με το ίδιο ονοματεπώνυμο), Τόπος μόνιμης κατοικίας (όχι διεύθυνση), Πόλη και Πανεπιστήμιο φοίτησης. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό αλλά και όσοι υποβάλλουν στοιχεία τους, χωρίς να ολοκληρώνουν την αίτηση συμμετοχής, παρέχουν τη συγκατάθεση, συναίνεση και εξουσιοδότησή τους στην AEGEAN AIRLINES για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω οποιουδήποτε έντυπου και ηλεκτρονικού μέσου επιλέξει και για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την AEGEAN AIRLINES για τους σκοπούς του Προγράμματος και για κάθε συναφείς ενέργειες και προωθήσεις. Κατά συνέπεια, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, των επιλαχόντων, φωτογραφίες και βίντεο με την εικόνα τους και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικά με το Διαγωνισμό, για διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς η προβολή αυτή να γεννά καμία αξίωση αμοιβής ή αποζημίωσης των συμμετεχόντων.

  Η κατά τα ανωτέρω δημοσίευση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 και μετά τις 11:00 π.μ..

  vii) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ενημερώσουν την AEGEAN AIRLINES σε περίπτωση διαγραφής τους από το Πανεπιστήμιο φοίτησης για οποιονδήποτε λόγο ή σε περίπτωση μεταγραφής τους σε άλλη πανεπιστημιακή Σχολή.
  Περαιτέρω, η AEGEAN AIRLINES διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους δικαιούχους βεβαίωση εγγραφής από τη Γραμματεία της Σχολής τους, για κάθε ακαδημαϊκό έτος μέχρι την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας φοίτησής τους στο αντίστοιχο Πανεπιστήμιο. Το αίτημα αυτό θα αποστέλλει η AEGEAN AIRLINES στους δικαιούχους, κατά την απόλυτη κρίση της, μέσω της δηλωθείσας ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και οι δικαιούχοι θα οφείλουν να αποστείλουν τη βεβαίωση εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ενώ σε αντίθετη περίπτωση η AEGEAN AIRLINES θα διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τον δικαιούχο από το Πρόγραμμα και να παύσει τη χορήγηση των δωρεάν εισιτηρίων. Πάντως και σε αυτή την περίπτωση, ο δικαιούχος θα λάβει τυχόν εισιτήρια που αντιστοιχούν σε προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη, για τα οποία έχει προσκομίσει βεβαίωση εγγραφής στη Σχολή.


  Σε περίπτωση διαγραφής κάποιου δικαιούχου για οποιονδήποτε λόγο, η Διοργανώτρια δύναται να προβεί στην επιλογή έτερου συμμετέχοντος, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται ανωτέρω, και ο νέος δικαιούχος θα δικαιούται το υπόλοιπο των δωρεάν εισιτηρίων που δεν χρησιμοποίησε ο διαγραφείς δικαιούχος για την εκάστοτε υπολειπόμενη διάρκεια σπουδών.

  Γ) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 150 ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΑΓΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ)

  i ) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

  Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
  1) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας (πλην των Προορισμών Άγονων Γραμμών). Ως μόνιμη κατοικία θεωρείται ο Νομός αποφοίτησης από το Λύκειο, σε συνδυασμό με τον τόπο κατοικίας που αναγράφεται στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (πρώην Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος) του/των προσώπου/-ων των οποίων ο υποψήφιος είναι προστατευόμενο μέλος ή του ίδιου του υποψηφίου, εφόσον υποβάλλει ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

  2) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εισαχθεί σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, κατόπιν συμμετοχής τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους 2017, με σύνολο μορίων για το επιστημονικό πεδίο της Σχολής εισαγωγής τους ίσο ή μεγαλύτερο των δεκαέξι χιλιάδων (16.000) και να έχουν εγγραφεί στη Σχολή επιτυχίας τους στην Ελλάδα, η οποία να βρίσκεται σε διαφορετικό Νομό από το Νομό της μόνιμης κατοικίας τους, όπως αυτή καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα οι φοιτητές που αποφοίτησαν από το Λύκειο το έτος 2016 ή προηγούμενα έτη και εισήχθησαν στο Πανεπιστήμιο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ως υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση. Αντίθετα, έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι αποφοίτησαν από το Λύκειο προηγούμενα έτη, αλλά εισήχθησαν στο Πανεπιστήμιο συμμετέχοντας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους 2017.

  3) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους, από την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:00 έως και την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 23:59. Ειδικότερα, η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής φόρμας που έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα , και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά να αποσταλούν μέσω της Ιστοσελίδας, σαρωμένα (σκαναρισμένα), εντός της ίδιας προθεσμίας, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα και με τους ειδικούς όρους υποβολής που αναφέρονται κατωτέρω.

  ii ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
  Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι φοιτητές από την υπόλοιπη Ελλάδα με σύνολο μορίων ίσο ή μεγαλύτερο των 16.000, οι οποίοι πληρούν τα λοιπά τυπικά κριτήρια του διαγωνισμού, υπερβαίνουν τους εκατόν πενήντα (150), θα επιλεγούν εκατόν πενήντα (150) υποψήφιοι με βάση τα εξής κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, κατά σειρά σημαντικότητας και κατά σειρά προτεραιότητας:

  1) οι υποψήφιοι με χαμηλό εισόδημα της οικογένειας όπου ανήκουν,
  2) οι υποψήφιοι μέλη τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών,
  3) οι υποψήφιοι μέλη μονογονεϊκών οικογενειών ή που στερούνται και των δύο γονέων,
  4) οι υποψήφιοι που χρήζουν στήριξης λόγω ειδικών κοινωνικοοικονομικών ή άλλων ειδικών συνθηκών,
  5) το σύνολο μορίων για το επιστημονικό πεδίο της Σχολής εισαγωγής.

  iii) ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
  Η υποβολή των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ιστοσελίδας και μέσω της ειδικής φόρμας που έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την 2α Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:00 και λήγει την 3η Νοεμβρίου 2017 και ώρα 23:59.

  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως αρχεία pdf ή ως αρχεία εικόνας με μορφή gif, jpg, png, bmp, jpeg (αρχεία μεγέθους μέχρι 3 ΜΒ).
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να σκαναριστούν τα πρωτότυπα έγγραφα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφά τους.

  Η AEGEAN AIRLINES διατηρεί το δικαίωμα κατά την εξέταση των υποψηφιοτήτων αλλά και μετά την ανακήρυξη των δικαιούχων, να ζητήσει από τον υποψήφιο την αποστολή των φυσικών εγγράφων δικαιολογητικών του (σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο) ή και επιπλέον εγγράφων, είτε δειγματοληπτικά, είτε σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο κατά τον έλεγχο ή/και για τους σκοπούς της αξιολόγησης. Η επικοινωνία με τον υποψήφιο θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της δηλωθείσας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του και ο υποψήφιος θα πρέπει να ανταποκριθεί άμεσα στο αίτημα της AEGEAN AIRLINES. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν ανταποκριθεί σε τέτοιο αίτημα της AEGEAN AIRLINES, η συμμετοχή του θα θεωρείται αυτομάτως άκυρη και θα παύει αυτόματα και άνευ ετέρου τινός οποιοδήποτε δικαίωμα του ως προς την διαδικασία αξιολόγησης και σε σχέση με τον Διαγωνισμό.

  Σε καμία περίπτωση, δεν θα ληφθούν υπόψη:
  • Αιτήσεις ή/και δικαιολογητικά που θα σταλούν ταχυδρομικά ή μέσω φαξ ή e-mail ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πλην της ειδικής φόρμας της Ιστοσελίδας.
  • Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή που συνοδεύονται από πλαστά ή παραποιημένα δικαιολογητικά.
  • Αιτήσεις ή/και δικαιολογητικά που θα υποβληθούν πριν ή μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα.
  • Αιτήσεις συνοδευόμενες από δικαιολογητικά που δεν θα είναι σε μία από τις καθορισμένες μορφές αρχείου.
  • Αιτήσεις που δεν θα περιλαμβάνουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
  • Αιτήσεις που δεν περιέχουν τη δήλωση του υποψηφίου ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και προϋποθέσεις του διαγωνισμού. Η δήλωση αυτή γίνεται ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης επιλογής (check box) στη φόρμα υποβολής της αίτησης συμμετοχής και ενέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου ότι α) όλα στοιχεία που υποβάλλει στην αίτηση είναι αληθή και ακριβή, και β) όλα τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλει είναι γνήσια και έγκυρα.
  • Περισσότερες από μία αιτήσεις από τον ίδιο υποψήφιο. Σε τέτοια περίπτωση, θα ακυρώνονται όλες οι αιτήσεις του ίδιου προσώπου έστω και εάν έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως.
  • Αιτήσεις που περιλαμβάνουν ανακριβή στοιχεία ή μη έγκυρα/γνήσια δικαιολογητικά.

  iv ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  Για την υποβολή υποψηφιότητας για τους εκατόν πενήντα (150) φοιτητές από την υπόλοιπη Ελλάδα απαιτείται η συνυποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών εγγράφων:

  1) Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο,
  2) Απολυτήριο Λυκείου,
  3) Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Έτους 2017,
  4) Βεβαίωση Εγγραφής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 από τη Γραμματεία της Σχολής,
  5) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, εφόσον ο υποψήφιος είναι μέλος πολύτεκνης ή τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας,
  6) Οικονομικά στοιχεία:
  1. Εάν ο υποψήφιος είναι προστατευόμενο μέλος, την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (πρώην Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος) του φορολογικού έτους 2016 των ατόμων των οποίων ο υποψήφιος είναι προστατευόμενο μέλος.
  2 . Εάν ο υποψήφιος υποβάλλει ατομική δήλωση εισοδήματος, την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (πρώην Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος) του φορολογικού έτους 2016 του ίδιου του υποψηφίου, καθώς και την αντίστοιχη Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου των γονέων ή των ατόμων που στηρίζουν οικονομικά τον υποψήφιο (εφόσον υπάρχουν).
  Σημειώσεις:
  *
  Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι προστατευόμενο μέλος τρίτου ατόμου, να υποβληθεί και η σχετική δικαστική απόφαση.
  ** Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι προστατευόμενο μέλος ενός εκ των γονέων του λόγω διαζυγίου, να υποβληθεί και αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που αναθέτει την επιμέλεια στον ένα γονέα ή σε περίπτωση συναινετικού διαζυγίου το επικυρωμένο από το Δικαστήριο σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό των γονέων.
  7) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνει ο υποψήφιος ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ως αποδεικτικό ειδικών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής:
  1 . Εάν ο υποψήφιος έχει εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω εξετάσεων υποψηφίων – πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων), το Πιστοποιητικό Διαπίστωσης της πάθησης ή απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ..
  2. Εάν ο υποψήφιος έχει άνεργο γονέα ή κηδεμόνα, να υποβληθεί η κάρτα ανεργίας ή η βεβαίωση επιδότησης ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.,
  b. Εάν ο υποψήφιος ή ένας εκ των γονέων ή αδελφών του πάσχει από αναπηρία, να υποβάλει το σχετικό πιστοποιητικό από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
  4. Εάν ο υποψήφιος έχει αδέλφια που σπουδάζουν σε διαφορετικό Νομό από τη μόνιμη κατοικία τους και σε διαφορετικό Νομό από τον τόπο σπουδών του υποψηφίου, να υποβληθεί η βεβαίωση εγγραφής του αδελφού του υποψηφίου.

  v) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
  Για τους εκατόν πενήντα (150) φοιτητές από την υπόλοιπη Ελλάδα (πλην των Προορισμών Άγονων Γραμμών) θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:
  1) Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων δεν υπερβαίνει τους εκατόν πενήντα (150), ως δικαιούχοι θα ανακηρυχθούν όλοι οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει έγκυρες αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα. Ειδικότερα, σε αυτή την περίπτωση, θα εξεταστούν μόνο τα δικαιολογητικά -1- έως -4-, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και έχει επιτύχει μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων με σύνολο μορίων για το επιστημονικό πεδίο της Σχολής εισαγωγής του ίσο ή μεγαλύτερο των δεκαέξι χιλιάδων (16.000) και εγγραφεί ως πρωτοετής σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε Σχολή Πανεπιστημίου Ελλάδας, που βρίσκεται μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας του.

  2) Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων υπερβαίνει τους εκατόν πενήντα (150), θα υπάρξουν δύο στάδια αξιολόγησης:
  1. Σε πρώτη φάση, θα εξεταστούν μόνο τα δικαιολογητικά -1- έως -4-, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και έχει επιτύχει μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων με σύνολο μορίων για το επιστημονικό πεδίο της Σχολής εισαγωγής του ίσο ή μεγαλύτερο των δεκαέξι χιλιάδων (16.000) και εγγραφεί ως πρωτοετής, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε Σχολή Πανεπιστημίου της Ελλάδας, που βρίσκεται μακριά από τον τόπο κατοικίας του. Τυχόν υποψήφιοι που δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις θα αποκλειστούν σε αυτή τη φάση χωρίς περαιτέρω έλεγχο κριτηρίων.
  2. Σε δεύτερη φάση, μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τα ανωτέρω τυπικά κριτήρια, θα επιλεγούν οι εκατόν πενήντα (150) δικαιούχοι με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και συγκεκριμένα θα επιλεγούν:
  • υποψήφιοι με χαμηλό εισόδημα,
  • υποψήφιοι μέλη τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών,
  • υποψήφιοι μέλη μονογονεϊκών οικογενειών,
  • υποψήφιοι που χρήζουν στήριξης λόγω ειδικών κοινωνικοοικονομικών ή άλλων συνθηκών,
  • Σε περίπτωση υποψηφίων με τις ίδιες προϋποθέσεις, θα επιλεγούν οι υποψήφιοι με το ανώτερο σύνολο μορίων για το επιστημονικό πεδίο της Σχολής εισαγωγής τους.
  Η δεύτερη φάση της επιλογής των δικαιούχων θα γίνει από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα συνεκτιμήσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία του υποψηφίου. Η Επιτροπή θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψηφίους, μέσω e-mail, περαιτέρω στοιχεία ή/και διευκρινίσεις, που θα βοηθήσουν στο σχηματισμό της κρίσης της.
  Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αποτελείται από τέσσερα στελέχη της AEGEAN AIRLINES και ένα νομικό σύμβουλο της Εταιρείας και το έργο της μπορεί να συνδράμει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και ανεξάρτητος σύμβουλος κάθε ειδικότητας, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής. Οι αποφάσεις της ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης θα λαμβάνονται κατά την απόλυτη κρίση των μελών που την απαρτίζουν και θα έχουν οριστική ισχύ.

  vi ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
  Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, οι εκατόν πενήντα (150) δικαιούχοι από την υπόλοιπη Ελλάδα θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail), με το οποίο θα δίδονται και οδηγίες για την διαδικασία κράτησης και έκδοσης των αεροπορικών εισιτηρίων, καθώς και ένας σύνδεσμος (link) προς την αντίστοιχη ιστοσελίδα. Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα και σε όποια άλλη ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης κατά την απόλυτη κρίση της AEGEAN AIRLINES. Στις αναρτήσεις αυτές θα αναγράφονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κατά την απόλυτη κρίση της AEGEAN AIRLINES τα εξής στοιχεία του δικαιούχου: Ονοματεπώνυμο (και πατρώνυμο μόνο στην περίπτωση ύπαρξης υποψηφίων με το ίδιο ονοματεπώνυμο), Τόπος μόνιμης κατοικίας (όχι διεύθυνση), Πόλη και Πανεπιστήμιο φοίτησης. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, παρέχουν τη συγκατάθεση, συναίνεση και εξουσιοδότησή τους στην AEGEAN AIRLINES για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω οποιουδήποτε έντυπου και ηλεκτρονικού μέσου επιλέξει. Κατά συνέπεια, η AEGEAN AIRLINES διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, των επιλαχόντων, φωτογραφίες και βίντεο με την εικόνα τους και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικά με το διαγωνισμό, για διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς η προβολή αυτή να γεννά καμία αξίωση αμοιβής ή αποζημίωσης των συμμετεχόντων. Η κατά τα ανωτέρω δημοσίευση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 και μετά τις 11:00 π.μ.. vii) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ενημερώσουν την AEGEAN AIRLINES σε περίπτωση διαγραφής τους από τη Σχολή φοίτησης του Πανεπιστημίου για οποιονδήποτε λόγο ή σε περίπτωση μεταγραφής τους σε άλλη πανεπιστημιακή Σχολή. Περαιτέρω, η AEGEAN AIRLINES διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους δικαιούχους βεβαίωση εγγραφής από τη Γραμματεία της Σχολής τους, για κάθε ακαδημαϊκό έτος μέχρι την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας φοίτησής τους στο αντίστοιχο Πανεπιστήμιο. Το αίτημα αυτό θα αποστέλλει η AEGEAN AIRLINES στους δικαιούχους, κατά την απόλυτη κρίση της, μέσω της δηλωθείσας ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και οι δικαιούχοι θα οφείλουν να αποστείλουν τη βεβαίωση εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ενώ σε αντίθετη περίπτωση η AEGEAN AIRLINES θα διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τον δικαιούχο από το Πρόγραμμα και να παύσει τη χορήγηση των δωρεάν εισιτηρίων. Πάντως και σε αυτή την περίπτωση, ο δικαιούχος θα λάβει τυχόν εισιτήρια που αντιστοιχούν σε προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη, για τα οποία έχει προσκομίσει βεβαίωση εγγραφής στη Σχολή. Σε περίπτωση διαγραφής κάποιου δικαιούχου για οποιονδήποτε λόγο, η Διοργανώτρια δύναται να προβεί στην επιλογή έτερου συμμετέχοντος, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται ανωτέρω, και ο νέος δικαιούχος θα δικαιούται το υπόλοιπο των δωρεάν εισιτηρίων που δεν χρησιμοποίησε ο διαγραφείς δικαιούχος για την εκάστοτε υπολειπόμενη διάρκεια σπουδών.

  Δ) ΟΡΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ : Οι ακόλουθοι όροι διέπουν τα δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια που θα χορηγηθούν σε όλους τους επιτυχόντες του παρόντος διαγωνισμού και σύμφωνα με το Πρόγραμμα.

  1) Τα δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια του Προγράμματος θα αφορούν μετακινήσεις των δικαιούχων αποκλειστικά μεταξύ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και του τόπου του Πανεπιστημίου στο οποίο φοιτούν (με την επιφύλαξη της παρ. 4 κατωτέρω).

  2) Κάθε δικαιούχος θα δικαιούται να εκδώσει μέχρι οκτώ (8) αεροπορικά εισιτήρια μονής διαδρομής (One Way) εσωτερικού (είτε με απευθείας δρομολόγια είτε με συνδεδεμένα δρομολόγια εντός Ελλάδος) για κάθε ακαδημαϊκό έτος, δηλαδή από την 1η Οκτωβρίου έως την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Κατ’ απόλυτη επιλογή του δικαιούχου δύνανται να εκδοθούν και ανά δύο (2) αεροπορικά εισιτήρια μονής διαδρομής, εκ των οκτώ (8) αεροπορικών εισιτήριων μονής διαδρομής ή έως και τέσσερα (4) διπλής διαδρομής (Round Trip). Συνδεδεμένα δρομολόγια: Δεν επιτρέπεται η παραμονή στον ενδιάμεσο σταθμό για διάστημα μεγαλύτερο των 24 ωρών.

  3) Τα αεροπορικά εισιτήρια παρέχονται αποκλειστικά σε οικονομική θέση και αφορούν αποκλειστικά σε δρομολόγια - διαδρομές που εκάστοτε εκτελεί η AEGEAN AIRLINES και η θυγατρική της OLYMPIC AIR, σε πτήσεις εσωτερικού και δεν είναι δυνατή η αλλαγή αεροπορικής εταιρείας.

  4) Στην περίπτωση που η μόνιμη κατοικία του δικαιούχου φοιτητή είναι εντός των Προορισμών των Άγονων Γραμμών, ωστόσο σε οποιονδήποτε χρόνο ούτε η AEGEAN AIRLINES, ούτε η θυγατρική της OLYMPIC AIR εκτελούν πτήσεις μεταξύ του τόπου του Πανεπιστημίου και του τόπου που κατοικεί ο δικαιούχος φοιτητής, τότε ο δικαιούχος θα δύναται να λάβει τα εισιτήρια που δικαιούται σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος για έτερο δρομολόγιο του δικτύου εσωτερικού είτε της AEGEAN AIRLINES, είτε της OLYMPIC AIR, ώστε εναλλακτικά να εξυπηρετείται, κατά το δυνατόν καλύτερα, η μετάβασή του από τον τόπο μόνιμης κατοικίας του στον τόπο σπουδών του. Ομοίως θα ισχύει και για τους δικαιούχους φοιτητές από την υπόλοιπη Ελλάδα στην περίπτωση που σε οποιονδήποτε χρόνο ούτε η AEGEAN AIRLINES, ούτε η θυγατρική της OLYMPIC AIR εκτελούν πτήσεις είτε απευθείας είτε με ενδιάμεσο σταθμό μεταξύ του τόπου του Πανεπιστημίου και του τόπου μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου φοιτητή. Πάντως, η τελική επιλογή και επιβεβαίωση του εναλλακτικού δρομολογίου σε κάθε περίπτωση θα γίνεται από την AEGEAN AIRLINES, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

  5) Τα αεροπορικά εισιτήρια προσφέρονται με δικαίωμα επιβεβαιωμένης θέσης (Space Confirmed) και δεν μπορούν να εκδοθούν σε ανοιχτή ημερομηνία (open).

  6) Οι φόροι και τα τέλη αεροδρομίου (όπως εκάστοτε ισχύουν), συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά και δεν επιβαρύνουν τον επιβάτη. Οι επιβάτες δικαιούνται να μεταφέρουν μία χειραποσκευή βάρους έως οκτώ (8) κιλών και μία καταγεγραμμένη αποσκευή βάρους ως είκοσι τριών (23) κιλών. Πλέον αυτών, θα ακολουθείται η τιμολογιακή πολιτική των εταιρειών για τους «Flex» ναύλους (ως εκάστοτε ισχύει) στα links: http://el.aegeanair.com/hrisimes-plirofories/katigories-theseon/economy-class/. και https://www.olympicair.com/el/Info/Fares_and_Classes.

  7) Η πραγματοποίηση της κράτησης και έκδοσης των αεροπορικών εισιτηρίων υπόκειται στους περιορισμούς της διαθεσιμότητας θέσεων κατά τις επιθυμητές ημερομηνίες ταξιδιού.

  8) Οι δικαιούχοι θα υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα κράτησης εισιτηρίου, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία αναχώρησης, σε ειδική περιοχή που θα υπάρχει στην Ιστοσελίδα www.kontastousneous.gr. Το σύστημα των κρατήσεων για τους δικαιούχους πρωτοετείς του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 θα είναι διαθέσιμο από την επομένη ημέρα της ανακοίνωσης των δικαιούχων. Η έκδοση εισιτηρίων θα γίνεται αποκλειστικά από τα γραφεία της AEGEAN AIRLINES και εντός 72 ωρών θα αποστέλλεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο στο email του δικαιούχου που έχει δηλωθεί στην υποβολή της αίτησης.

  9) Τα εισιτήρια που θα έχουν εκδοθεί θα μπορούν να αλλάξουν μόνο ως προς τις ημερομηνίες ή τις ώρες αναχώρησης των πτήσεων. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αλλάξει η διαδρομή ή η κατηγορία θέσης του εισιτηρίου (από οικονομική σε διακεκριμένη). Σε περίπτωση αλλαγής του αεροπορικού εισιτηρίου, οι δικαιούχοι θα επικοινωνούν αποκλειστικά με το τμήμα έκδοσης εισιτηρίων της Διοργανώτριας στο servicingoffice@aegeanair.com ή στο τηλέφωνο 210-6261709 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 17:00. Δεν θα υπάρχει χρέωση συναλλαγής για την αλλαγή.

  10) Ρητά συμφωνείται ότι τα προσφερόμενα εισιτήρια δεν πωλούνται, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.

  11) Η ευθύνη του Αερομεταφορέα είναι περιορισμένη σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Διεθνή νομοθεσία. Διευκρινίζεται ότι οι ισχύοντες όροι της σύμβασης αεροπορικής μεταφοράς μεταξύ της AEGEAN AIRLINES και των επιβατών είναι αναρτημένοι στο www.aegeanair.com, ενώ οι όροι σύμβασης μεταφοράς μεταξύ της OLYMPIC AIR και των επιβατών είναι αναρτημένοι στο www.olympicair.com.

  12) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 261/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών εταιριών, σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης: Ο παρών κανονισμός δεν έχει εφαρμογή στα εν λόγω εισιτήρια καθώς δεν εφαρμόζεται για τα δωρεάν ταξίδια ή τα ταξίδια με μειωμένο ναύλο που δεν διατίθενται άμεσα ή έμμεσα στο κοινό. Ωστόσο εφαρμόζεται στους επιβάτες που ταξιδεύουν με εισιτήρια που εκδίδονται βάσει προγράμματος τακτικών επιβατών ή άλλων εμπορικών προγραμμάτων ενός αερομεταφορέα ή ταξιδιωτικού πράκτορα.

  13) Τα αεροπορικά εισιτήρια που δεν έχουν εκδοθεί εντός του ακαδημαϊκού έτους (1η Οκτωβρίου έως 30η Σεπτεμβρίου) που έπρεπε να εκδοθούν μεταφέρονται στο επόμενο ή στα επόμενα ακαδημαϊκά έτη μέχρι και το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος της κανονικής διάρκειας φοίτησης. Σε καμία περίπτωση (ακόμη και για λόγους ανωτέρας βίας) δεν δύνανται να εκδοθούν σε χρόνο πέραν της χρονικής λήξης του τελευταίου ακαδημαϊκού έτους φοίτησης του Πανεπιστημίου όπου ανήκουν.

  Ε) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
  Η συμμετοχή κάθε προσώπου (υποψηφίου, δικαιούχου ή άλλου) στον παρόντα Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη συναίνεση και παροχή της συγκατάθεσής του προς την Διοργανώτρια, στη θυγατρική της OLYMPIC AIR και προς τις εταιρίες ή/και τα φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την Διοργανώτρια για τους σκοπούς του Προγράμματος, για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιεί ο ίδιος ο συμμετέχων για το σκοπό και στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και τον Ν. 3471/2006.

  Οι συμμετέχοντες και όσοι υποβάλλουν στοιχεία τους, χωρίς να ολοκληρώνουν την αίτηση συμμετοχής, αναγνωρίζουν ότι η Διοργανώτρια θα διατηρεί τα δεδομένα τους και μετά την ανακοίνωση των δικαιούχων, για όση διάρκεια απαιτείται κατά την κρίση της για τις ανάγκες του Προγράμματος και πάντως για μέγιστη διάρκεια έξι (6) ετών, ενώ στη συνέχεια αυτά θα διαγράφονται ή θα καταστρέφονται.

  Σε περίπτωση που ο χρήστης/συμμετέχων έχει δηλώσει ρητώς τη συγκατάθεσή του προς τούτο, μέσω της ειδικής επιλογής της Ιστοσελίδας, η Διοργανώτρια θα διατηρεί τα ακόλουθα δεδομένα του για αόριστο χρονικό διάστημα, ώστε να επικοινωνεί μαζί του για προωθητικές ενέργειες: ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης. Την ως άνω συγκατάθεση, δύναται να ανακαλέσει οποτεδήποτε ο χρήστης/συμμετέχων μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact@aegeanair.com.

  Ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων ορίζεται η Διοργανώτρια, η οποία δύναται να διορίσει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα δύναται να κάνει χρήση των αναγκαίων δεδομένων των νικητών στην Ιστοσελίδα της ή στο πλαίσιο οιασδήποτε άλλης σχετιζόμενης με το Διαγωνισμό προωθητικής ενέργειας.

  Η επεξεργασία του αρχείου γίνεται από τη Διοργανώτρια για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και τα στοιχεία συγκεντρώνονται σε μία βάση δεδομένων (database) που θα τηρεί η Διοργανώτρια. Η σύσταση του αρχείου έχει σκοπό την ανάδειξη των δικαιούχων - νικητών του παραπάνω διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό και αντίρρησης αναφορικά με τα δεδομένα που τους αφορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του νόμου 2472/1997.

  Περαιτέρω, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει το ονοματεπώνυμο (και το πατρώνυμο σε περίπτωση συνωνυμίας μεταξύ δικαιούχων) των δικαιούχων νικητών του διαγωνισμού, καθώς και τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, το Τμήμα και την Πόλη του Πανεπιστημίου φοίτησης, σε κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης, κατά την κρίση της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της τυχόν τελετής απονομής ή της τυχόν συνάντησης με τους δικαιούχους για τον απολογισμό του Προγράμματος.

  Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η επικοινωνία του με την AEGEAN AIRLINES στο πλαίσιο του Διαγωνισμού ή/ και να μην χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του για τους ανωτέρω σκοπούς ή/ και να διαγραφούν τα στοιχεία του και να μην του αποστέλλεται οποιαδήποτε προωθητική ή άλλη επικοινωνία από την AEGEAN AIRLINES, παρόλο που είχε προηγουμένως παράσχει την σχετική συγκατάθεσή του, έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει την άρνησή του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, επικοινωνώντας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact@aegeanair.com.

  ΣΤ) ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

  Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους σχέσεις που προκύπτουν κατ' εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο για όλους τους συμμετέχοντες. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή η την εφαρμογή των παρόντων όρων ή εν γένει σχετικά με το Διαγωνισμό, αρμόδια θα είναι αποκλειστικά τα Δικαστηρίων της πόλης των Αθηνών.

  Ζ) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Για τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την υποβολή των αιτήσεων και για κάθε θέμα σχετικά με το Διαγωνισμό (πλην των θεμάτων σχετικά με την έκδοση των εισιτηρίων), οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση kontastousneous@aegeanair.com, στο τηλέφωνο: 210 6261700, Φαξ: 210 6261900 ή με αλληλογραφία στη διεύθυνση: ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., Τμήμα “ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ”, Βιλτανιώτη 31, ΤΚ 14564, Κηφισιά.

  Για θέματα σχετικά με την έκδοση, αλλαγή ή ακύρωση εισιτηρίων, οι δικαιούχοι του Διαγωνισμού θα επικοινωνούν αποκλειστικά με το τμήμα έκδοσης εισιτηρίων της Διοργανώτριας στην ηλεκτρονική διεύθυνση servicingoffice@aegeanair.com ή στο τηλέφωνο 210 6261709 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 17:00.

  Η) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
  1) O Διαγωνισμός διεξάγεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου και συνεπώς η συμμετοχή σε αυτόν απαιτεί και προϋποθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης των συμμετεχόντων στο διαδίκτυο καθώς και επίσκεψης στην ιστοσελίδα www.kontastousneous.gr με δικά τους τεχνικά μέσα. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), που να βρίσκεται υπό τον αποκλειστικό τους έλεγχο. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα/ ενδιαφερόμενο σε σχέση με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για τεχνικούς ή για άλλους λόγους οποιοσδήποτε συμμετέχων/ ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή δεν κατορθώσει να ολοκληρώσει την υποβολή της αίτησής του.

  2) Από τον παρόντα διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι και οι πάσης φύσεως εργαζόμενοι των εταιρειών “AEGEAN AIRLINES”, “OLYMPIC AIR” και “ATCOM Internet & Multimedia”, καθώς και οι συγγενείς τους α’ βαθμού.

  3) Κάθε υποψήφιος πρέπει να υποβάλει αίτηση για την κατηγορία στην οποία ανήκει με δική του ευθύνη. Πάντως, η AEGEAN AIRLINES, εφόσον κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων διαπιστωθεί εσφαλμένη επιλογή κατηγορίας, δεν υποχρεούται να προβεί σε «μεταφορά» της αίτησης κάποιου υποψηφίου από την κατηγορία ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΓΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ στην κατηγορία ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ή αντίστροφα, εκτός εάν, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας, η εσφαλμένη επιλογή κατηγορίας έγινε λόγω παρανόησης των όρων. Σε περίπτωση που ο ίδιος υποψήφιος υποβάλει αίτηση και για τις δύο κατηγορίες, τότε θα απορρίπτονται και οι δύο αιτήσεις του.

  4) Ο παρών Διαγωνισμός αφορά αποκλειστικά μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας και τα δωρεάν εισιτήρια του παρόντος Προγράμματος δεν καλύπτουν αεροπορικές γραμμές εξωτερικού, ούτε και της Κύπρου.

  5) Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου δώρου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, ο δικαιούχος δεν χρησιμοποιήσει μέρος ή το σύνολο των δωρεάν αεροπορικών εισιτηρίων, δεν έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει κανένα άλλο δώρο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή αποζημίωση.

  6) Οι υποψήφιοι που δεν θα επιλεγούν δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα ένστασης κατά των αποτελεσμάτων ή/και κατά της ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης και φυσικά δεν θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα των λοιπών υποψηφίων και/ή δικαιούχων-νικητών.

  7) Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των εταιριών “AEGEAN AIRLINES”, “OLYMPIC AIR” και “ATCOM Internet & Multimedia”.

  8) Η AEGEAN AIRLINES διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει κάθε συμμετοχή στο Διαγωνισμό, εφόσον κρίνει ή διαπιστώσει ότι τα υποβληθέντα στοιχεία είναι ανακριβή ή ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι γνήσια, κάθε δε τέτοια διαπίστωση θα αναφέρεται στις αρμόδιες Αρχές για την αναζήτηση τυχόν ποινικών κυρώσεων.

  9) Η AEGEAN AIRLINES διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιήσει οποτεδήποτε μονομερώς τους παρόντες όρους, χωρίς προειδοποίηση, οι δε τροποποιημένοι όροι θα αναρτώνται στην Ιστοσελίδα www.kontastousneous.gr. Ομοίως, η AEGEAN AIRLINES διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων συμμετοχής αλλά και το διάστημα εξέτασης των υποψηφιοτήτων, να αναβάλει την ανακήρυξη των δικαιούχων, κατά την απόλυτη κρίση της, ακόμη και να ματαιώσει τον διαγωνισμό. Τυχόν τέτοιες τροποποιήσεις ή γεγονότα θα γνωστοποιούνται αποκλειστικά μέσω της Ιστοσελίδας www.kontastousneous.gr και δεν θα γεννούν καμία αξίωση οιουδήποτε υποψηφίου ή μη έναντι της AEGEAN AIRLINES.

  10) Οι παρόντες όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό, που όλοι συνομολογούνται ουσιώδεις, έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα www.kontastousneous.gr και έχουν κατατεθεί στoν Συμβολαιογράφο Αθηνών κ. Χαράλαμπο Φωτόπουλο (Σόλωνος 47, Αθήνα) με αρ. πράξης 652/28-9-2017 και κάθε υποψήφιος ή τρίτος δικαιούται να λάβει με δικά του έξοδα επικυρωμένο αντίγραφο απευθυνόμενος στον προαναφερθέντα Συμβολαιογράφο.