• 1. Ποιοί φοιτητές μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα για το πρόγραμμα της ακαδημαϊκής χρονιάς 2017/18;

  Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές που έχουν εισαχθεί σε προπτυχιακό τμήμα Ελληνικού Πανεπιστημίου, κατόπιν συμμετοχής τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017, εφόσον σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, σε προορισμό που καλύπτουν μέσω του δικτύου τους η Aegean και η Olympic Air.

  2. Ποιες σχολές περιλαμβάνει ο όρος «Ελληνικά Πανεπιστήμια»;

  Ο όρος Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με τον ορισμό του ά. 1 παρ. 2 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6-9-2011) περιλαμβάνει τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Πανεπιστημιακού τομέα (Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο ή Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών). Εξαιρούνται: Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, οι Ακαδημίες της Πυροσβεστικής και του Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης.

  3. Πόσοι φοιτητές θα επιλεχθούν για το πρόγραμμα;

  Από τους πρωτοετείς φοιτητές του εκπαιδευτικού έτους 2017-18 που θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, θα προκύψουν 250 δικαιούχοι:

  • 100 φοιτητές από προορισμούς με δρομολόγια «άγονων γραμμών»*, του δικτύου της Olympic Air
  • 150 φοιτητές από την υπόλοιπη Ελλάδα.

  *Δρομολόγια «Άγονων Γραμμών» Olympic Air:


  1. Αθήνα-Σκιάθος
  2. Αθήνα – Ζάκυνθος
  3. Αθήνα-Πάρος
  4. Αθήνα- Κύθηρα
  5. Αθήνα-Κάρπαθος
  6. Αθήνα – Ικαρία
  7. Αθήνα – Λέρος
  8. Αθήνα – Σκύρος
  9. Αθήνα-Νάξος
  10. Αθήνα-Μήλος
  11. Αθήνα-Σητεία
  12. Θεσσαλονίκη-Χίος
  13. Θεσσαλονίκη- Σάμος
  14. Θεσσαλονίκη – Καλαμάτα
  15. Ρόδος-Καστελόριζο

  Αντίστοιχος αριθμός φοιτητών (250) έχει επιλεχθεί και στις τέσσερις προηγούμενες ακαδημαϊκές χρονιές, 2013/14, 2014/15, 2015/16 και 2016/17.

  4. Ποια είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία θα επιλεχθούν οι φοιτητές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα;

  Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι νεοεισαχθέντες για το εκπαιδευτικό έτος 2017-18, είναι οι παρακάτω:


  Α. Για τους 100 Φοιτητές από προορισμούς με δρομολόγια «Άγονων Γραμμών»:

  · Να διαμένουν σε προορισμό που εντάσσεται στα δρομολόγια «άγονων γραμμών», που καλύπτουν η Olympic Air.
  (Προορισμοί με δρομολόγια «Άγονων Γραμμών»: Νάξος, Μήλος, Ζάκυνθος, Λέρος, Πάρος, Κύθηρα, Ικαρία, Σκιάθος, Κάρπαθος, Σκύρος, Σητεία, Χίος*, Σάμος*, Καλαμάτα*, Καστελόριζο**)
  *Αφορά σε δρομολόγιο προς και από Θεσσαλονίκη
  **Μέσω συνδεδεμένου δρομολογίου: Καστελόριζο μέσω Ρόδου


  · Να έχουν εισαχθεί και εγγραφεί σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του Πανεπιστημιακού Τομέα στην Ελλάδα, κατόπιν συμμετοχής τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017.

  Στην περίπτωση που οι φοιτητές που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια υπερβαίνουν τους 100, θα συνυπολογιστεί η οικονομικο-κοινωνική κατάσταση της οικογένειας του φοιτητή (περιορισμένο οικογενειακό εισόδημα, ευάλωτη οικογενειακή κατάσταση), με στόχο να επιλεχθούν οι 100 τελικοί φοιτητές που χρήζουν στήριξης από την Olympic Air.


  Β. Για τους 150 Φοιτητές από την Υπόλοιπη Ελλάδα:

  · Να έχουν εισαχθεί σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο (Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) στην Ελλάδα, μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017, με σύνολο μορίων άνω των 16.000 (κλίμακα 0 - 20.000) για το επιστημονικό πεδίο που ανήκει η σχολή.

  · Να φοιτούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, σε προορισμό που καλύπτουν μέσω του δικτύου τους, η Aegean και η Olympic Air.


  Στην περίπτωση που οι φοιτητές που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια υπερβαίνουν τους 150, θα συνυπολογιστεί η οικονομικο-κοινωνική κατάσταση της οικογένειας του φοιτητή (περιορισμένο οικογενειακό εισόδημα, ευάλωτη οικογενειακή κατάσταση), με στόχο να επιλεχθούν οι 150 τελικοί φοιτητές που χρήζουν στήριξης από την Aegean και την Olympic Air.

  5. Γιατί υπάρχει διαφοροποίηση για τους φοιτητές που είναι μόνιμοι κάτοικοι προορισμών με δρομολόγια «άγονων γραμμών»;

  Στόχος μας είναι να στηρίξουμε τις οικογένειες των φοιτητών, που μπορεί να έχουν περιορισμένες δυνατότητες μετακίνησης και λιγότερες επιλογές μεταφορικών μέσων, λόγω του τόπου κατοικίας τους.

  6. Υπάρχει συγκεκριμένος περιορισμός εισοδήματος για να δηλώσω συμμετοχή στο πρόγραμμα;

  Στο πρόγραμμα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 προπτυχιακού κύκλου σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου (Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως οικογενειακού εισοδήματος.


  Στην περίπτωση που οι φοιτητές που υποβάλουν αίτηση υπερβαίνουν τον προκαθορισμένο αριθμό φοιτητών που μπορούν να επιλεχθούν για το πρόγραμμα, τότε η επιλογή τους θα βασιστεί και σε συγκεκριμένα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, ώστε να επωφεληθούν οι φοιτητές που έχουν ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη.

  7. Υπάρχει κριτήριο βαθμού για τη συμμετοχή μου;

  · Για τους φοιτητές από τα νησιά άγονων γραμμών, δεν υπάρχει κριτήριο βαθμού.

  · Για τους φοιτητές που κατοικούν σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα (πλην των προορισμών με δρομολόγια «άγονων γραμμών»), προϋπόθεση συμμετοχής στο Πρόγραμμα είναι να έχουν εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο με σύνολο μορίων άνω των 16.000 (κλίμακα 0-20.000) για το επιστημονικό πεδίο που ανήκει η σχολή που φοιτούν

  8. Ποιά δικαιολογητικά χρειάζεται να καταθέσω και πώς;

  Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  1) Δελτίο Ταυτότητας,
  2) Απολυτήριο Λυκείου,
  3) Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2017,
  4) Βεβαίωση Εγγραφής από τη Γραμματεία της Σχολής,
  5) Την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (πρώην Εκκαθαριστικό Σημείωμα), για το πιο πρόσφατο οικονομικό έτος, των ατόμων των οποίων ο υποψήφιος είναι προστατευόμενο μέλος, καθώς και του ίδιου του υποψηφίου, σε περίπτωση που υποβάλλει ατομική δήλωση εισοδήματος, και
  6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, σε περίπτωση τρίτεκνης, πολύτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας.
  7) Σε περιπτώσεις όπου ισχύουν «Κριτήρια Κοινωνικής Κατάστασης» (για παράδειγμα ο φοιτητής πάσχει από σοβαρό πρόβλημα υγείας, ή υπάρχει άνεργος γονέας, κλπ), θα πρέπει να προσκομιστούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

  Η υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, μέσα από την ιστοσελίδα www.kontastousneous.gr.

  Η υποβολή αιτήσεων για τους πρωτοετείς φοιτητές της χρονιάς 2017-2018, ξεκινάει την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 στις 12:00 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 στις 23:59.

  9. Μέχρι πότε θα μπορώ να καταθέσω τα δικαιολογητικά;

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν από την 2η Οκτωβρίου 2017 στις 12:00 την ιστοσελίδα www.kontastousneous.gr, για να δηλώσουν συμμετοχή και να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά,έως και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2017 στις 23:59.

  10. Αν δεν μπορώ να καταθέσω κάποιο δικαιολογητικό, αποκλείομαι από τη διαδικασία;

  Μία συμμετοχή θεωρείται έγκυρη μόνο όταν έχουν υποβληθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής και υποβολής δικαιολογητικών (Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 στις 23:59).

  11. Πόσα εισιτήρια συνολικά θα λάβουν οι τελικοί δικαιούχοι και πώς θα μπορούν να τα αξιοποιήσουν;

  Ο κάθε ένας από τους φοιτητές που θα επιλεχθεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα, θα έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει αεροπορικώς εντελώς δωρεάν, από τον τόπο κατοικίας του (ή από εναλλακτικό σημείο εκκίνησης) προς τον τόπο σπουδών του και αντίστροφα, για όλη τη διάρκεια των σπουδών του, όπως αυτή ορίζεται από τον οδηγό σπουδών κάθε πανεπιστημιακού τμήματος. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα έτη φοίτησης ανά σχολή (4, 5 ή 6).  Συνολικά η Αegean και η Olympic Air θα προσφέρουν σε κάθε φοιτητή 8 εισιτήρια, μονής διαδρομής κάθε χρόνο (ανάλογα με το δρομολόγιο) για όλη την ακαδημαϊκή διάρκεια σπουδών χωρίς καμία επιβάρυνση, καθώς η εταιρεία θα καλύψει τόσο τους ναύλους όσο και τους φόρους αεροδρομίων. Τα εισιτήρια (μέσω του δικτύου της Aegean και της Olympic Air) μπορούν να περιλαμβάνουν παραπάνω από ένα δρομολόγιο, εφόσον υπάρχει συγκεκριμένη ανάγκη για τη μετακίνηση των φοιτητών.


  Παραδείγματα:


  Α)Ένας φοιτητής που σπουδάζει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο τόπος μόνιμης κατοικίας του είναι η Αλεξανδρούπολη, δικαιούται 8 εισιτήρια που περιλαμβάνουν:


  8 δρομολόγια από/προς την Αθήνα προς/από την Αλεξανδρούπολη για κάθε έτος σπουδών του, δηλαδή 4 χρόνια. Επομένως συνολικά: 8 x 4 = 32 δρομολόγια για όλη τη διάρκεια των σπουδών του.  Β)Ένας φοιτητής που σπουδάζει στο τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και ο τόπος μόνιμης κατοικίας του είναι η Ικαρία, δικαιούται 8 εισιτήρια που περιλαμβάνουν:


  8 εισιτήρια από/προς ΙΚΑΡΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (συνδεδεμένο δρομολόγιο μέσω ΑΘΗΝΑΣ: 8 δρομολόγια Ικαρία-Αθήνα και 8 δρομολόγια Αθήνα-Θεσσαλονίκη), για κάθε έτος σπουδών του δηλαδή συνολικά 6 χρόνια.


  Επομένως, συνολικά: (8+8) x 6 = 96 εισιτήρια για όλη τη διάρκεια των σπουδών του.

  12. Πόσα χρόνια σπουδών θα καλύψει το πρόγραμμα;

  Το πρόγραμμα καλύπτει τα έτη φοίτησης ανά σχολή (4, 5 ή 6) και προβλέπει για κάθε δικαιούχο 8 εισιτήρια απλής διαδρομής ανά ακαδημαϊκή χρονιά φοίτησης, η οποία ορίζεται από 1η Οκτωβρίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου.

  13. Μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στο Πρόγραμμα αν βρίσκομαι σε περιοχή κοντά σε αυτή που εξυπηρετείται από δρομολόγιο της Aegean ή της Olympic Air;

  Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν ως αεροδρόμιο επιστροφής ή αναχώρησης, οποιοδήποτε αεροδρόμιο βρίσκεται κοντά στην περιοχή κατοικίας ή σπουδών τους, αρκεί αυτό το δρομολόγιο να καλύπτεται από το δίκτυο της Aegean και της Olympic Air.

  14. Αν επιλεχθώ ως δικαιούχος του Προγράμματος, τα εισιτήρια που θα δικαιούμαι για τον κάθε χρόνο σπουδών μου, μέχρι πότε θα μπορώ να τα αξιοποιήσω;

  Τα αεροπορικά εισιτήρια αφορούν αποκλειστικά τη διαδρομή μεταξύ του τόπου κατοικίας και της πόλης όπου εδρεύει το Πανεπιστήμιο και σε περίπτωση που δεν αξιοποιηθούν μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζει το πρόγραμμα (8 εισιτήρια ανά ακαδημαϊκό έτος, δηλαδή μεταξύ 1 Οκτωβρίου και 30 Σεπτεμβρίου), δύναται να μεταφερθούν προς χρήση στα επόμενα έτη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους φοιτητές οποιαδήποτε στιγμή θελήσουν, σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.


  Δεν μεταφέρονται όμως μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας των σπουδών τους και δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν μετά την αποφοίτησή τους.

  15. Πώς θα ενημερωθώ αν επιλέχθηκα να είμαι ένας από τους 250 φοιτητές της ακαδημαϊκής χρονιάς 2017/18, που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα?

  Η ανακοίνωση των ονομάτων των φοιτητών, θα γίνει την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017, μετά τις 11:00 πμ.

  Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.kontastousneous.gr, ενώ οι φοιτητές εκείνοι που θα επιλεγούν βάσει κριτηρίων να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα λάβουν σχετικό e-mail που θα αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους.

  16. Με ποιόν τρόπο θα λαμβάνω τα εισιτήρια, αν επιλεχθώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα;

  Οι φοιτητές που θα δικαιούνται δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια βάσει του προγράμματος «Κοντά στους νέους», θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικό αίτημα κράτησης εισιτηρίου, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία αναχώρησης, μέσω της ιστοσελίδας www.kontastousneous.gr («εισιτήρια»).


  Στη συνέχεια και εντός 48 ωρών, εφόσον το αίτημα γίνει δεκτό (βάσει διαθεσιμότητας) θα αποστέλλεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο στο e-mail που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους.

 • 1. Ποιοί φοιτητές μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα για το πρόγραμμα της ακαδημαϊκής χρονιάς 2016-17;

  1) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου. Ως μόνιμη κατοικία θεωρείται η Επαρχία αποφοίτησης από το Λύκειο/Εξατάξιο Γυμνάσιο/Τεχνική σχολή, σε συνδυασμό με τον τόπο κατοικίας που αναγράφεται στο Αποδεικτικό κατοικίας του/των προσώπου/-ων των οποίων ο υποψήφιος είναι προστατευόμενο μέλος.

  2) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εισαχθεί σε προπτυχιακό τμήμα Πανεπιστημίου της Ελλάδας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, κατόπιν συμμετοχής τους στις Παγκύπριες Εξετάσεις του έτους 2016, με βαθμό πρόσβασης άνω των δεκαέξι (16) μονάδων, και να έχουν εγγραφεί στη Σχολή επιτυχίας τους στην Ελλάδα.

  Διευκρινίζεται ότι δικαιούνται να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό και οι άρρενες υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2016 και θα εγγραφούν στη Σχολή επιτυχίας τους στην Ελλάδα, αφού υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία στην Εθνική Φρουρά.

  Όσοι από αυτούς τους υποψηφίους ανακηρυχθούν επιτυχόντες του Διαγωνισμού, θα υποβάλουν την Βεβαίωση Εγγραφής τους, όταν εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με τη διαδικασία που θα τους υποδειχθεί και θα ξεκινήσουν να λαμβάνουν τα δωρεάν εισιτήρια με την έναρξη της φοίτησής τους στο Πανεπιστήμιο.

  2. Ποιες σχολές περιλαμβάνει ο όρος «Ελληνικά Πανεπιστήμια»;

  Ο όρος Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με τον ορισμό του ά. 1 παρ. 2 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6-9-2011) περιλαμβάνει τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Πανεπιστημιακού τομέα (Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο ή Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών). Εξαιρούνται: Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, οι Ακαδημίες της Πυροσβεστικής και του Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης.

  3. Πόσοι φοιτητές θα επιλεχθούν για το πρόγραμμα;

  Από τους Κύπριους πρωτοετείς φοιτητές του εκπαιδευτικού έτους 2016-17 που θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, θα προκύψουν 50 δικαιούχοι.

  4. Υπάρχει συγκεκριμένος περιορισμός εισοδήματος για να δηλώσω συμμετοχή στο πρόγραμμα;

  Στο πρόγραμμα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 σε Ελληνικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Πανεπιστημιακού τομέα) στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως οικογενειακού εισοδήματος.

  Στην περίπτωση που οι φοιτητές που υποβάλουν αίτηση υπερβαίνουν τον προκαθορισμένο αριθμό φοιτητών που μπορούν να επιλεχθούν για το πρόγραμμα, τότε η επιλογή τους θα βασιστεί και σε συγκεκριμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, ώστε να επωφεληθούν οι νέοι που έχουν ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη.

  5. Υπάρχει κριτήριο βαθμού για τη συμμετοχή μου;

  · Προϋπόθεση συμμετοχής στο Πρόγραμμα είναι να έχουν εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο με βαθμό πρόσβασης ίσο ή μεγαλύτερο από 16 μονάδες.

  Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που οι Κύπριοι φοιτητές που υποβάλουν αίτηση υπερβαίνουν τον προκαθορισμένο αριθμό φοιτητών που μπορούν να επιλεχθούν για το πρόγραμμα (δηλαδή 50), τότε η επιλογή τους θα βασιστεί και σε συγκεκριμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, ώστε να επωφεληθούν οι νέοι που έχουν ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη.

  6. Ποιά δικαιολογητικά χρειάζεται να καταθέσω και πώς;

  Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Δελτίο Ταυτότητας Κύπριου Πολίτη ή Διαβατήριο

  2. Απολυτήριο Λυκείου Κύπρου ή εξατάξιου γυμνασίου ή τεχνικής σχολής

  3. Δελτίο Αποτελεσμάτων Υποψηφίου για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2016 από το Υπ. Παιδείας Κύπρου

  4. Φορολογική Βεβαίωση Κυπριακής Δημοκρατίας

  5. Βεβαίωση Εγγραφής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 από τη Γραμματεία της Σχολής του ελληνικού ΑΕΙ

  6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (π.χ. πολύτεκνη οικογένεια, μονογονεϊκή οικογένεια)

  Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνει ο υποψήφιος ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ως αποδεικτικό ειδικών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής:

  1. Εάν ο υποψήφιος πάσχει από σοβαρή πάθηση, αντίστοιχο πιστοποιητικό ή ιατρική βεβαίωση.

  2. Εάν ο υποψήφιος έχει άνεργο γονέα ή κηδεμόνα, να υποβληθεί η Δήλωση ανεργίας από το Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας,

  3. Εάν ο υποψήφιος ή ένας εκ των γονέων ή αδελφών του πάσχει από αναπηρία, να υποβάλει το σχετικό πιστοποιητικό ή ιατρικές βεβαιώσεις,

  4. Εάν ο υποψήφιος έχει αδέλφια που σπουδάζουν μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους, να υποβληθεί η βεβαίωση εγγραφής του αδελφού του υποψηφίου.

  Οι ενδιαφερόμενοι πρωτοετείς φοιτητές, θα μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος στο www.kontastousneous.gr, μετά τις 12:00 στις 31 Οκτωβρίου 2016, ημερομηνία έναρξης δήλωσης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

  Η υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, μέσα από την ιστοσελίδα www.kontastousneous.gr.

  Η υποβολή αιτήσεων για τους πρωτοετείς φοιτητές της χρονιάς 2016-2017, ξεκινάει τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016 στις 12:00 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 στις 23:59.

  7. Μέχρι πότε θα μπορώ να καταθέσω τα δικαιολογητικά;

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν από την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016 στις 12:00 την ιστοσελίδα www.kontastousneous.gr, για να δηλώσουν συμμετοχή και να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά, έως και την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 στις 23:59.

  8. Αν δεν μπορώ να καταθέσω κάποιο δικαιολογητικό, αποκλείομαι από τη διαδικασία;

  Μία συμμετοχή θεωρείται έγκυρη μόνο όταν έχουν υποβληθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής και υποβολής δικαιολογητικών (Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 στις 23:59).

  9. Πόσα εισιτήρια συνολικά θα λάβουν οι τελικοί δικαιούχοι και πώς θα μπορούν να τα αξιοποιήσουν;

  Ο κάθε ένας από τους φοιτητές που θα επιλεχθεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα, θα έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει εντελώς δωρεάν, από την Λάρνακα προς τον τόπο της σχολής του στην Ελλάδα και αντίστροφα, για όλη τη διάρκεια των σπουδών του, όπως αυτή ορίζεται από τον οδηγό σπουδών κάθε πανεπιστημιακού τμήματος.

  Η Αegean (είτε απευθείας, είτε μέσω της Olympic Air) θα προσφέρει σε κάθε φοιτητή 8 εισιτήρια, μονής διαδρομής κάθε χρόνο (ανάλογα με το δρομολόγιο) για όλη την ακαδημαϊκή διάρκεια σπουδών χωρίς καμία επιβάρυνση, καθώς η εταιρεία θα καλύψει τόσο τους ναύλους όσο και τους φόρους αεροδρομίων. Τα εισιτήρια (μέσω του δικτύου της Aegean και της Olympic Air) μπορούν να περιλαμβάνουν παραπάνω από ένα δρομολόγιο, εφόσον υπάρχει συγκεκριμένη ανάγκη για τη μετακίνηση των φοιτητών.

  Παράδειγμα

  Ένας φοιτητής που σπουδάζει στη σχολή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής στην Αλεξανδρούπολη, δικαιούται 8 εισιτήρια από/προς Λάρνακα-Αλεξανδρούπολη (συνδεδεμένο δρομολόγιο μέσω Αθήνας: 8 δρομολόγια Λάρνακα-Αθήνα και 8 δρομολόγια Αθήνα-Αλεξανδρούπολη), για κάθε έτος σπουδών του, δηλαδή 4 χρόνια.

  Επομένως, συνολικά: (8+8) x 4 = 64 δρομολόγια για όλη τη διάρκεια των σπουδών του.

  10. Πόσα χρόνια σπουδών θα καλύψει το πρόγραμμα;

  Το πρόγραμμα θα καλύψει τις ανάγκες αεροπορικής μεταφοράς των δικαιούχων φοιτητών από και προς Κύπρο, για τα έτη σπουδών που απαιτούνται για την εκάστοτε σχολή (4,5 ή 6 έτη).

  11. Αν επιλεχθώ ως δικαιούχος του προγράμματος, τα εισιτήρια που θα δικαιούμαι για τον κάθε χρόνο σπουδών μου, μέχρι πότε θα μπορώ να τα αξιοποιήσω;

  Τα αεροπορικά εισιτήρια αφορούν αποκλειστικά τη διαδρομή μεταξύ της Λάρνακας και της πόλης στην Ελλάδα όπου εδρεύει το Πανεπιστήμιο και σε περίπτωση που δεν αξιοποιηθούν μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζει το πρόγραμμα (8 εισιτήρια ανά ακαδημαϊκό έτος, δηλαδή από 1η Οκτωβρίου έως 30η Σεπτεμβρίου), δύναται να μεταφερθούν προς χρήση στα επόμενα έτη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους φοιτητές οποιαδήποτε στιγμή θελήσουν, σε όλη την κανονική διάρκεια των σπουδών τους.

  Δεν μεταφέρονται όμως μετά το τέλος των σπουδών τους και δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν μετά την αποφοίτησή τους.

  12. Πώς θα ενημερωθώ αν επιλέχθηκα να είμαι ένας από τους 50 φοιτητές της ακαδημαϊκής χρονιάς 2016/17, που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα?

  Η ανακοίνωση των ονομάτων των φοιτητών, θα γίνει την Τετάρτη στις 14 Δεκεμβρίου 2016, μετά τις 11:00 πμ.

  Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.kontastousneous.gr, ενώ οι φοιτητές εκείνοι που θα επιλεγούν βάσει κριτηρίων ως δικαιούχοι του προγράμματος, θα λάβουν σχετικό e-mail που θα αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους.

  13. Με ποιόν τρόπο θα λαμβάνω τα εισιτήρια, αν επιλεχθώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα;

  Οι φοιτητές που θα δικαιούνται δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια βάσει του προγράμματος «Κοντά στους Νέους», θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικό αίτημα κράτησης εισιτηρίου, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία αναχώρησης, μέσω της ιστοσελίδας www.kontastousneous.gr («εισιτήρια»).

  Στη συνέχεια και εντός 48 ωρών, εφόσον το αίτημα γίνει δεκτό (βάσει διαθεσιμότητας), θα αποστέλλεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο στο e-mail που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους.